ยกเลิกการให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์

ตามที่บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ 20 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ บัดนี้ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ขอยกเลิกการเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคานเตอร์เซ็นเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงินได้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี ไปรษณีย์ เทสโก้ โลตัส ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธ.ก.ส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

โดย กองบริหารการเงินและการบัญชี
กรกฎาคม 2564