ชาวบ้านสุดปลื้ม ยอดขายปัง PHAK MICE เติมฝันสร้างคุณค่าอาหารผักปลอดภัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดกิจกรรม สานพลังประชารัฐ : สร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย ผักไมซ์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาความเจริญ อาชีพ ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลของชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ณ แปลงปลูกผักบ้านโนนนกทา ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเริ่มด้วยนายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอหนองนาคำ กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ PHAK MICE และความเชี่อมโยงมาสู่กลุ่มอาชีพชุมชน นายปรัชญา เทพรัตน์ ผู้จัดการส่วนระบบบำรุงรักษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ นำสาธิตการใช้งานระบบซื้อขายผักออนไลน์ ผ่าน app PHAK MICE เข้าถึงได้โดย https://shop.line.me/@670quoph

จากนั้นนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเก็บผักชุดแรกของแปลงผัก พร้อมด้วยนายอำเภอ คณะหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมจากพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น อาจารย์จาก มทร.ขอนแก่น พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง นายก อปท. พี่น้องชาวตำบลกุดธาตุ โดยมีนายอติพงษ์ นามประเทศ ประธานกลุ่มปลูกผักฯ เล่าขานผลการดำเนินงานให้ฟังว่าการดำเนินงานเป็นการรวมกัน 3 กลุ่ม โดยแยกหน้าที่กันคือ กลุ่มแรกทำเรื่องดิน ปรุงดินส่งให้กลุ่มแชะชุมชนที่สนใจ กลุ่มต่อมาทำเรื่องการเพาะกล้าผัก ขายต้นละ 1 บาท และที่นี้คือแปลงผักที่กลุ่มปลูกจะมี กรีนคอส เรดคอส ผักสลัด เป็นต้น การปลูกใช้ระบบ SMART FARM แปลงยกสูงจำนวน 4 โรงเรือน (4 x 20 เมตรต่อโรงเรือน) ให้น้ำผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สมาชิกจะช่วยกันมาดูแล ซึ่งสรุปยอดขายผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้มีทั้งหมด 25 รายการ คิดเป็นเงิน 4,200 บาท

สพจ.ขอนแก่น รายงาน