สมศักดิ์ ห่วงผู้ป่วยโควิด-19 ให้กรมคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมประพฤติ เร่งช่วยสร้างเตียงสำรองผู้ป่วยเพื่อใช้ในรพ.สนาม เชื่อ ภารกิจสะท้อนความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขยายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดปัญหาเตียงขาดแคลน นั้น

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในตอนนี้ ที่ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาเตียงที่ใช้พักรักษาไม่เพียงพอ จึงมอบหมายให้กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ บูรณาการการทำงานร่วมกับทางทหารและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีฝีมือด้านช่างเชื่อม และทำงานบริการสังคม จำนวน 15 คน ไปช่วยประกอบเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ จำนวน 45 เตียง พร้อมเร่งทำความสะอาดในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ณ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายวิตถวัลย์ เปิดเผยอีกว่า จุดมุ่งหมายของภารกิจในครั้งนี้มุ่งทำงานเพื่อบริการสังคม (Community Service) ช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งภารกิจนี้จะสะท้อนให้เห็นเรื่องการนำงานบริการสังคมมาปรับใช้กับชุมชน และทำให้เห็นว่าการส่งเสริมทักษะฝีมือของผู้ถูกคุมความประพฤติมา มีประโยชน์ให้กับชุมชนโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเกิดการยอมรับ เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่สังคมต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทำความผิดเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม และดีพอที่จะทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วย

////////////////////////////////