ผู้ว่าอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วันที่ 19 ก.ค.64 เมื่อเวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนายคเณศ มากเจริญ ผู้จัดการสาขาพระนครศรีอยุธยา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางสาวชญาดา มะกรูดอินทร์ ผู้จัดการขายและขยายงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวมีความคุ้มครองด้านประกันภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวอำพร บุญไสย เสมียนตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา