รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,784 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 415,170 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,997 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,677 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 110,358 ราย)

เสียชีวิตรวม 3,422 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 81 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 289,651 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,741 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,097 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,674 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(2,134) ปริมณฑล (2,353) จังหวัดอื่น ๆ (7,187)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(3) ภูเก็ต(1) และ ตาก(6) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

– จากประเทศเมียนมา 6 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.08)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,513 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,746 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,325 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 229,521 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,329 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 916,561 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,710 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,181 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,106 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,426 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,247 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,926 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 254 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม