การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดลานจอดรถใต้ดิน (ฟรี) ที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อให้บริการประชาชนที่ไปฉีดวัคซีน

การรถไฟแห่งประเทศไทย และกองบังคับการตำรวจรถไฟ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อทราบ ดังนี้

1. รฟท.ได้ทำการเปิดให้บริการลานจอดรถใต้ดิน(ชั่วคราว) เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน สามารถรองรับรถได้กว่า 1,600 คัน โดยให้สังเกตป้ายและเครื่องหมายบอกเส้นทางที่ได้จัดทำไว้ และการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณภายในสถานีฯ และบริเวณโดยรอบ

2. การเดินทางมายังสถานีกลางบางซื่อ สามารถเดินทางเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ

1)ถนนกำแพงเพชร 2 (ข้างขนส่งหมอชิต)

2)ถนนกำแพงเพชร บริเวณแยกศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสามารถเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะตามช่องทางที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้

3. เมื่อเข้ามาแล้วขอให้สังเกต ประตูจุดรับลงทะเบียน ตามเครื่อข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ดังนี้

ประตู 2 AIS กับ NT

ประตู 3 DTAC

ประตู 4 TRUE

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งนี้ ขอให้รักษาความปลอดภัยตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามการประชาสัมพันธ์การให้บริการในช่องทางต่างๆ

4. ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกเก็บค่าบริการโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น รวมถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า เช่น กระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์จะใช้บริการรถขนส่งสาธารณะต่างๆ สามารถรับบริการได้ที่บริเวณทางออกประตู 4

5. กรณี หากมีข้อสงสัย หรือ ปัญหาข้อขัดข้อง สามารถประสานงานติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่คอยให้บริการอยู่บริเวณดังกล่าว

twitter : https://twitter.com/pr_srt/status/1417075390648967192?s=29

Facebook Bang sue grand station : https://www.facebook.com/100941464799249/posts/358225979070795/

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟฯ : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4795606013787565/