ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีได้จัดสรรวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7โรคเรื้อรัง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีได้จัดสรรวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 180,538 คน ฉีดไปแล้ว 117,612 คนต้องฉีดอีก 62,926 คน จะได้รับวัคซีนครบทุกท่านตามที่จองในระบบหมอพร้อม เพราะ ได้ส่งมอบวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังให้แก่โรงพยาบาล 22 แห่ง และศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ยิมเนเซียม 4) ครบถ้วน เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวต่อไปว่า ได้รับแจ้งจากนายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ว่า ได้รับวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจากจังหวัดปทุมธานีครบถ้วนแล้ว จากเดิมนัดหมายผู้รับวัคซีนฉีดจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 แต่เลื่อนนัดกลุ่มดังกล่าวให้เร็วขึ้น โดยจะฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 23 กรกฎาคม 2564