พม. รับเด็กชายตาบอดพร้อมบิดา ส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย หลังหายป่วยโควิด-19 พร้อมคอยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้บูรณาการความช่วยเหลือ กรณี เด็กชาย อายุ 12 ปี พิการทางการเห็น ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง อาศัยอยู่เพียงลำพังในห้องเช่า ย่านบางแค กรุงเทพฯ โดยบิดา อายุ 42 ปี ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือในการดูแลบุตรชายผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 เนื่องจากตนเองป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ด้านมารดาของเด็กได้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเขตบางแคเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตึกห้องเช่าที่เด็กอาศัยอยู่ และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  สธ. ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ให้กับเด็กครั้งที่ 2 และครอบครัวของลุง (เพื่อนบ้าน) ที่ช่วยเหลือดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 และทราบผลว่าเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยในวันที่ 6 ก.ค.64 เด็กพร้อมบิดาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ เพื่อคนพิการ ด้วยความร่วมมือกระทรวง พม. สธ. และ อว.

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอาการป่วยล่าสุด วันที่ (19 ก.ค. 64) เด็กและบิดาได้รับการดูแลรักษาจนหายดี ไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ให้การดูแลรักษา และฟื้นฟูทางด้านการแพทย์  และ กระทรวง พม. โดย พก. ได้ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในระหว่างที่เด็กและบิดาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการ ซึ่งในวันนี้ กระทรวง พม. ได้นำรถตู้จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 มาอำนวยความสะดวกรับเด็กและบิดาเพื่อส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งคอยติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

////////////////////