เลขาธิการ กศน. ส่งความห่วงใยข้าราชการและบุคลากร กศน.ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม และLocal quarantine รับมือโควิด -19

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. สื่อสารและส่งความห่วงใยถึงข้าราชการและบุคลากร กศน. ทั่วประเทศ ผ่าน Facebook ส่วนตัว โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เพิ่มมากขึ้นทุกที และใกล้ตัวเรามากขึ้น ขอให้พวกเราดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะครับ โดยเฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง ได้สั่งการ WFH ให้เหลือปฎิบัติงาน 10% แต่ถึงกระนั้นก็มีบุคลากรเรา เริ่มติดเชื้อกันมากขึ้น (ล่าสุดกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ 3 ท่าน ติดเชื้อในเวลาไล่เลี่ยกัน) งานหลายอย่างก็ต้องสะดุดบ้างครับ และการบริหารงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ก็ทำได้ยากยิ่งขึ้น แต่ทุกคนก็พร้อมลุยงานในสภาวะแบบนี้อย่างเต็มที่ ผมต้องขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรในส่วนกลางทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ผมได้รับการรายงานจากผู้บริหารในภูมิภาคหลายท่านทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ที่ได้รายงานผู้ติดเชื้อ ผู้พักรักษาตัว ผู้ที่หายแล้ว และความยากลำบากในการปฎิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งผมต้องขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ และเอาใจใส่ทีมงานและนักศึกษาของท่านเป็นอย่างดี ผมขอแสดงความห่วงใยมายังทุกท่านด้วยครับ

สำหรับในภาพรวมของกระทรวง ผมได้มอบหมายให้ท่าน ผู้เชี่ยวชาญฯ รุ่งอรุณ และท่าน อ.สุรเชษฐ์ เป็นผู้แทนของ กศน. ปฎิบัติหน้าที่ใน ศบค.ศธ. ซึ่งท่านก็ได้ปฎิบัติภารกิจและรายงานผลให้ผมทราบทุกวัน และกลุ่ม กศ. ท่าน ผอ.ดร.วัชรีวรรณ ก็จะทำระบบรายงาน และเป็นหลักในการประสานกับ ศบค.ศธ. และหน่วยงานทุกแห่งของ กศน. เรา  ซึ่งผมต้องขอบพระคุณด้วยครับ  ในส่วนหน่วยงานในสังกัด กศน.ที่ได้รับการร้องขอจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้สถานที่ของเรา ดูแลพี่น้องประชาชน ผมได้ให้นโยบายให้กับผู้บริหารทุกหน่วยไปว่า ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเราเกิดวิดฤต กศน.เรา จะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระตามบทบาทและหน้าที่ของเรามาโดยตลอด ทรัพยากรต่างๆ ของ กศน. ก็มาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นถ้ามีส่วนใดที่เราจะสามารถช่วยเหลือภาครัฐและประชาชนได้ ผมได้ขอให้ผู้บริหารทุกท่านดำเนินการได้เลยครับ และขอให้ทำความเข้าใจกับทีมงาน บุคลากรในสังกัด รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนที่มารับบริการให้ดีว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรนะครับ และวางมาตรการร่วมกับจังหวัดให้ชัดเจนและรัดกุมซึ่งขณะนี้หน่วยงานของ กศน. ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ที่มาขอใช้บริการสถานที่ของ กศน. เป็น รพ.สนาม และสถานที่กักตัว ดังนี้

ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่งได้แก่  สถาบัน กศน.ภาคกลาง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น (กำลังดำเนินการ)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่กักตัว Local quarantine จำนวน  4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครพนม 3 แห่ง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง และที่จังหวัดสุโขทัย อ.คีรีมาศ ใช้วัดเป็นสถานที่กักตัวแต่ให้ผู้กักตัวมาใช้ห้องน้ำของ กศน.ตำบลบ้านน้ำพุ ซึ่งถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็อาจจะได้รับการร้องขอมาอี ท้ายที่สุดนี้ ผมต้องขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากร กศน. เราทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตนี้อย่างเต็มที่ หลายเรื่องมีข้อจำกัดมาก แต่พวกเราก็ช่วยกัน เพราะ กศน.คือพี่น้องกัน ขอให้ทุกท่านดูและสุขภาพตัวเอง ครอบครัว และทีมงานของท่านนะครับ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ