ฝนหลวงฯ ติดตามทำฝนช่วยเหลือพื้นที่อับฝน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงปกคลุม ประกอบกับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของเมฆและฝนน้อยลงในหลายภูมิภาคทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ราบสูง แต่อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับ กองทัพอากาศ และกองทัพบก บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติการฝนหลวงยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้ได้มากที่สุด บรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรและประชาชนที่ยังมีความต้องการน้ำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.พะเยาลำปางกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม เลยสุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน จำนวน 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำจำนวน 4 แห่ง และบึงบอระเพ็ดในการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศพบว่า พื้นที่ที่สภาพอากาศเข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการจำนวน 3 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ตาก เชียงใหม่ พะเยา พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่มอก

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนน้ำอูน

หน่วยปฎิบัติการฝนหลวง จ.สุรินทร์ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม บุรีรัมย์

อย่างไรก็ตาม สำหรับอีก 10 หน่วยปฏิบัติการ จะมีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความ หัวข้อ “ความรักของแม่” เล่าเรื่องราวความรัก ความผูกพัน ความประทับใจที่มีต่อแม่ หรือเรื่องราวความรัก ความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก โดยส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2564 ทางกล่องข้อความ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
19 กรกฎาคม 2564