ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน สเปรย์พ่นช่องคอ ดักจับไวรัสทุกชนิด วันที่ 19 ก.ค. 2564 14:00 น.

ตามที่มีข้อความแนะนำปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน สเปรย์พ่นช่องคอ ดักจับไวรัสทุกชนิด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน สเปรย์ ที่ระบุสรรพคุณในการจำหน่ายว่า สามารถดักจับไวรัสได้ทุกชนิดนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ บี ลองแกน สเปรย์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) / B Longan Spray (Dietary Supplement Product) เลข อย. 10-1-04741-5-0008 ซึ่งปริมาณในส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถป้องกันไวรัสเกาะในช่องปาก และโพรงจมูก หรือป้องกันภูมิแพ้ หรือฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย และลดการอักเสบในช่องปากตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ บี ลองแกน สเปรย์ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งปริมาณในส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถป้องกันไวรัสเกาะในช่องปาก และโพรงจมูก หรือป้องกันภูมิแพ้ หรือฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย และลดการอักเสบในช่องปากตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข