นวัตกรรมที่นอนยางพารา สนับสนุน รพ.สนามรับมือ COVID-19

Featured Video Play Icon

ชุดที่นอนยางพารา 100% เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการนอนหลับพักผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องวิตกกังวลมีความเครียด จนอาจส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อน ชุดที่นอนยางพารามีคุณสมบัติในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ต่อยอดมาจากโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน ไปใช้เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม สังกัด กระทรวง อว.