📌 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดการเตียสำหรับประชาชน (สายด่วนกรมการแพทย์ 1668)

📌 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดการเตียสำหรับประชาชน (สายด่วนกรมการแพทย์ 1668)

🔴 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2564