EGATi เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ 6 อัตรา

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi)  เปิดรับสมัครพนักงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง)
1 อัตรา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.egati.co.th หรือ ดาวน์โหลดเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาคารเคมี  53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณิชา ดีแจ้ง โทร. 08 5225 0326 หรือ 0 2436 6944