บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองและบริษัทไดเซนโกะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด  60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท

น.ส.อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นาย สมบัติ ดนัยสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไดเซนโกะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด  60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้กับห้องเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ จ.นครนายก ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมของทางวิทยาลัย โดยถวายแด่ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร,ดร. ผู้ได้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย