กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาด สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.อุบลราชธานี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติการในภารกิจนำน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ขนส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ทช.จะดำเนินการขนส่งน้ำในช่วงวันที่ 17,20,23,26,28 และ 31 กรกฏาคม 2564 รวมเป็นเวลา 6 วัน

สำหรับในวันแรก ได้บรรจุน้ำสะอาดและขนส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม รวมปริมาณ 24,000 ลิตร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพียงพอต่อการอุปโภคของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยภารกิจดังกล่าวนั้น ได้รับมอบหมายจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19