การยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Featured Video Play Icon

การยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ