รมว.ยุติธรรม เผยมีพื้นที่ราชทัณฑ์พร้อมปลูกฟ้าทะลายโจร 141 ไร่ หวังเซ็น MOU ร่วมโรงพยาบาล ตั้งศูนย์วิจัย-แปรรูป เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร

รมว.ยุติธรรม เผยมีพื้นที่ราชทัณฑ์พร้อมปลูกฟ้าทะลายโจร 141 ไร่ หวังเซ็น MOU ร่วมโรงพยาบาล ตั้งศูนย์วิจัย-แปรรูป เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ห้วยโป่งนำร่องเพาะเมล็ดพันธุ์แล้ว “สมศักดิ์” สั่งคณะทำงานส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร จัดรวบรวมข้อมูลส่ง ครม. ทำเป็นคู่มือให้ทุกหมู่บ้านปลูกเองได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ว่า ขณะนี้มีเรือนจำที่ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรแล้ว 106 แห่งทั่วประเทศ พื้นที่ปลูก 97 ไร่ สมุนไพรที่ปลูก อาทิ ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ บอระเพ็ด ว่านรางจืด กระชาย และมะขามป้อม ซึ่งในส่วนของการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเร่งด่วนนั้น มีเรือนจำที่พร้อมในการปลูก 125 แห่ง พื้นที่เพาะปลูก 141 ไร่ แบ่งเป็นทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว 47 แห่ง พื้นที่ปลูก 91 ไร่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 78 แห่ง พื้นที่ปลูก 50 ไร่ โดยล่าสุด ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง ได้นำร่องเป็นแห่งแรกในการเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรแล้ว ส่วนแผนดำเนินการจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1. ปลูกเพื่อนำส่งสถาบัน/โรงพยาบาล เพื่อแปรรูปเป็นผงอัดเม็ดหรือแคปซูล

2. ทำ MOU ร่วมกับสถาบัน/โรงพยาบาล ตั้งศูนย์ศึกษา วิจัย ผลิตแปรรูป

3.พัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกแบบครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ประชาชน/ชุมชนให้มาศึกษาดูงาน โดยเชื่อมโยงกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์มีพื้นที่ในแต่ละเรือนจำในการปลูกฟ้าทะลายโจร เราจึงควรนำร่องเป็นตัวอย่าง โดยตนทราบว่าเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ภายใน 1 เดือน โดยวิธีการปักชำทาบกิ่ง ซึ่งจะได้เมล็ดเร็วกว่าการเพาะต้นกล้า และใช้โรงเรือนรักษาอุณภูมิให้เหมาะสม ซึ่งตรงนี้ต้องปรึกษากับกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง และการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ตนอยากให้รวบรวมความรู้ทั้งหมด ทั้งการปลูก การขยายพันธุ์ การนำมาใช้รักษาโรค และข้อดีต่างๆ ทำเป็นคู่มือการปลูกแล้วส่งให้คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการให้แต่ละหมู่บ้านในประเทศได้มีการปลูกไว้ใช้ได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีในการส่งเสริมพืชสมุนไพรและสามารถรักษาโรคต่างๆได้ ซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียและพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี

/////