ด่วน ! อย.ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564

อย.ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 `นี้ โหลดเลย www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด โดยส่งใบสมัครที่กอง หรือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด สำหรับในปีนี้ ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้สถานประกอบการบางรายเตรียมเอกสารไม่ทัน และมีเหตุติดขัดบางประการทำให้เสียโอกาสใน การสมัครเข้ารับรางวัล ดังนั้น อย.จึงได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้ารับรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th คลิกที่ แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ส่งใบสมัครที่กอง หรือกลุ่ม ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

อย. พร้อมขยายโอกาส ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวให้พร้อม แล้วสมัครให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่ง อย. ยินดีสนับสนุนในทุกสถานการณ์เพื่อก้าวผ่านไปด้วยกัน รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2564 ข่าวแจก 138 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล https://bit.ly/3hRcjOx