ชป.แจงภาพสูบน้ำวน เหตุฝนตกน้ำจมทำนบ หลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยนาปีชาวยางมณี

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ตั้งข้อสงสัยกรณีชลประทานนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 เครื่องติดตั้ง เพื่อสูบน้ำบริเวณคลองตาแม้นและคลองตาใส โดยมีการสูบน้ำตลอดทั้งวัน แต่สภาพที่เห็นสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากพบว่าการสูบน้ำเป็นการสูบลักษณะวนน้ำลงที่เดิม ซึ่งมีระดับน้ำเท่ากันและสูบลงที่เดียวกัน ไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการสูบเพื่ออะไร และเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ นั้น

นายรมย์รวินท์  กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ชี้แจงกรณีนี้ว่า คลองตาแม้นหรือคลองส่งน้ำ 1 ขวา – 3 ซ้าย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่ปากคลองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย เพื่อช่วยเหลือข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้ว 2,700 ไร่ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง ที่ปากคลองคลองตาใสหรือคลองส่งน้ำ 2 ขวา – 3 ซ้าย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยสูบน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย เพื่อช่วยเหลือข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้ว 2,700 ไร่

ทั้งนี้ เนื่องจากระดับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย ต่ำกว่าธรณีปากคลองทั้ง 2 แห่ง จึงได้นำกระสอบปุ๋ยบรรจุทรายทำทำนบ และสูบน้ำเข้าคลองทั้ง 2 แห่ง จนเมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย ยกตัวสูงขึ้นจนสูงกว่าระดับหลังทำนบ และไหลเข้าคลองทั้ง 2 แห่ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องที่มีอยู่เพียง 1 คน ได้รับทราบจึงได้ทำการหยุดเดินเครื่องสูบน้ำทันที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกในวันข้างหน้า

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 กรกฎาคม 2564