ร้อยเอก ธรรมนัสฯ กำชับกรมฝนหลวงฯ เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรภาคอีสาน

​​วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีปริมาณและการกระจายตัวของฝนค่อนข้างลดลง เนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรทางธรรมชาติคือร่องฝนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ปริมาณฝนในบางพื้นที่มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและตอนล่าง ที่เป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศไทย ยังคงมีปริมาณน้ำฝนเพื่อการเกษตรที่ค่อนข้างไม่เพียงพอ

ด้วยสถานการณ์ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มปริมาณน้ำฝนให้ได้มากที่สุด และทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร น้อมรับที่จะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วย จะเร่งติดตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายทันที

ด้านผลการปฏิบัติฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ และกองทัพบก ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.เชียงใหม่ พะเยา ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แห่ง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนจำนวน 7 แห่ง และป่าพรุควนเคร็ง

สำหรับการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในภาคกลาง เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง ในเช้าวันนี้จึงมีการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยฯ จ.กาญจนบุรี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำ จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี และหน่วยฯ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี​

อย่างไรก็ตาม อีก 11 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จะติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100