คิวพี รุกฉีดวัคซีนให้พนักงานครบ 100%

บริษัทคิวพี( ประเทศไทย) จำกัด จัดสวัสดิการโดยการจัดหาซื้อวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานทุกคนคือครอบครัวคิวพี และเพื่อช่วยดูแลสังคม

#คิวพีห่วงใยห่างไกลโควิด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน