คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วน ควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ มีมติสั่งปิดคลัสเตอร์โรงงานและตลาดเจ้าพรหมชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดศูนย์พักคอย Home Isolation รับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

วันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยเพิ่ม 264 ราย กระจายในหลายอำเภอ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 4,237 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 36 ราย ซึ่งมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในคลัสเตอร์กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตอำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ปิดสถานประกอบการ โรงงาน และตลาด เพื่อควบคุมและปรับปรุงมาตรการเป็นการชั่วคราว ดังนี้ ให้ปิดบริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ และบริษัท เคียวเซ่ แฟคเตอรี อ.วังน้อย ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ก.ค. 64 ปิดบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ อ.บางปะอิน ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ก.ค. 64 ปิดโรงงานนอร์เมริกา อ.วังน้อย และปิดตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ก.ค. 64 เพื่อให้เตรียมการวางแผนการควบคุมโรคร่วมกับทีมควบคุมโรคเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนจะพิจารณาให้เปิด นอกจากนี้ ยังหารือมาตรการดำเนินการของศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ที่จัดตั้งขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อรอเตียงที่ไม่มีอาการ(สีเขียว)

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด- 19 ที่สำคัญๆ หลายมาตรการโดยมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่ระบาดที่ขณะนี้เกิดขึ้นจากการติดต่อกันภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงวางแนวปฏิบัติของการกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ Community Isolation ที่ขณะนี้ดำเนินการแล้วหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยผ่อนภาระการครองเตียงได้ โดยให้แต่ละอำเภอเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความสำคัญของระบบการกักตัวที่บ้าน Home Isolation และ Community Isolation ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 34,340 โด๊ส

โดยหากได้วัคซีนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะวางแผนจัดสรรวัคซีนให้กระจายครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่มีการติดเชื้อมากที่สุดและต้องไม่ทับซ้อนกับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นมือบ่อย รวมถึงเว้นระยะห่าง รวมทั้งขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมรื่นเริงและการสังสรรค์ทั้งในครอบครัวและนอกสถานที่ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้พบการติดเชื้อในครอบครัวมากที่สุด รองลงมาพบจากที่ทำงาน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการจะลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน สามารถสแกน QR Code “อยุธยาพร้อม” เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรวัคซีนโควิดต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th