โฆษก สธ.ยัน 2 รัฐมนตรีสาธารณสุขทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมโรคโควิด 19

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกันเป็นทีม แบ่งภารกิจช่วยกันขับเคลื่อนงาน เพื่อควบคุมโรคโควิด 19 โดยเร็ว ด้วยการให้เกียรติ ไม่มีความกดดัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีความพยายามในการสร้างกระแสข่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเราทำงานเป็นทีมเดียวกัน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งงานและมอบหมายภารกิจสำคัญกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะงานด้านการดูแลเรื่องเตียงรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ร่วมกับกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงการรักษา เช่น การร่วมมือกับโรงพยาบาล 5 เครือข่าย ได้แก่ กรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน กทม. และทหารตำรวจ เพื่อขยายเตียงโควิด 19 ในทุกระดับอาการ หรือมาตรการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลรักษาที่ชุมชน (Community Isolation) เป็นต้น

“การทำงานของรัฐมนตรีทั้งสองท่านเป็นไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความสุข และไม่มีความกดดัน มีการปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคโควิด 19 ร่วมกันตลอด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 โดยเร็ว” นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าว

**************************** 16 กรกฎาคม 2564