กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจของประชาชนที่มีความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งทางกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่กรุงเทพฯและปทุมธานี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจของประชาชนที่มีความเสี่ยง และสนับสนุนการตรวจค้นหาเชิงรุกให้สามารถดำเนินการได้ในวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษลงพื้นที่กรุงเทพฯและปทุมธานี 1.วัดเทพลีลา 2.สนามราชมังคลกีฬาสถาน และ 3.สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมีเป้าหมายการตรวจ 1,500 คนต่อวัน

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 จะใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit หากพบผลทดสอบเป็นลบ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พบเชื้อ อาจอยู่ในระยะฟักตัว ให้กักตัวที่บ้าน และให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วัน หรือถ้ามีอาการอื่นๆ เพิ่มเติม ให้มาตรวจทันที กรณีมีผลทดสอบเป็นบวก บ่งชี้ระยะการติดเชื้อ จะทำการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR เพื่อความแม่นยำ หากยังยืนยันผลเป็นบวก จะนำเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย รักษา ติดตาม และควบคุมโรค ต่อไป

สำหรับประชาชนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง แล้วจะเดินทางมาตรวจโควิด 19 ในสถานที่ดังกล่าวที่กำหนดไว้ ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ แม้ว่าผลการตรวจจะเป็นอย่างไร ขอให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (หากอยู่ในบ้านเกิน 2 คน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 หากมีข้อสงสัยเรื่องขั้นตอนการตรวจโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โทร. 0 2521 0943-5

************************
ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564