รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,692 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 381,907 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,733 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 615 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,329 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 102,811 ราย)

เสียชีวิตรวม 3,099 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 271,857 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,730 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106,951 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,062 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(2,195) ปริมณฑล (2,161) จังหวัดอื่น ๆ (4,706)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุลี(2) กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(1) สระแก้ว(4) ตาก(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย

– จากประเทศเมียนมา 6 ราย

– จากประเทศอินเดีย 1 ราย

– จากประเทศคูเวต 1 ราย

– จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.26)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,674 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,214 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 58 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 212,545 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,641 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,346 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 880,782 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,215 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 64,611 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,025 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,092 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 914 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,416 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 207 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม