กรมปศุสัตว์เตือนร้านอาหารเดลิเวอรี่ขายอาหารไม่บริสุทธิ์มีความผิด ต้องตรวจสอบเนื้อสัตว์ก่อนปรุงและนำส่งทุกครั้ง

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าด้วยมีผู้บริโภคที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่แล้วพบว่าเนื้อสัตว์ในอาหารที่สั่งมีความผิดปกติปรากฎลักษณะคล้ายหนองปนแทรกอยู่ในเนื้อสุกรที่ปรุงในอาหาร สร้างความกังวลให้แก่ผู้บริโภคและผู้ที่รับทราบข่าวโดยทั่วไป

กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือร้านอาหารต่างๆ ทั้งที่ขายหน้าร้านหรือขายผ่านบริการจัดส่งเดลิเวอรี่ในช่องทางต่างๆ ให้ตรวจสอบวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงอาหารทุกครั้งหากพบสภาพเนื้อสัตว์ผิดปกติ เช่น สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็มโลหะ จุด/ก้อนฝีเหลืองหรือเขียวหรือขาว ลักษณะที่คล้ายเม็ดสาคู โดยเฉพาะในเนื้อส่วนคอของสุกร ไม่ควรนำมาปรุงอาหารให้แก่ลูกค้า ควรแยกส่วนที่มีปัญหาออกทุกครั้งและเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อควรแจ้งแหล่งที่ซื้อเนื้อสัตว์เพื่อให้รับผิดชอบและคัดเลือกคุณภาพเนื้อสัตว์ให้ดีก่อนจำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอเตือนไปยังผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งแผงจำหน่ายเนื้อและร้านอาหารที่นำเนื้อสัตว์มาปรุงอาหาร การจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ เช่น เป็นฝี หนอง เจอเข็ม มีสี หรือมีกลิ่นผิดปกติ ไม่ใช่แค่จะทำให้ร้านอาหารของท่านเสียชื่อเสียงหากปรากฏข่าว แต่ยังถือเป็นการจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ผู้ขายมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

โอกาสนี้กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนร้านอาหารรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปให้เลือกซื้อวัตถุดิบเนื้อสัตว์และไข่สดจากสถานที่จำหน่ายที่ได้รับรอง “ปศุสัตว์ OK” เนื่องจากสามารถมั่นใจสินค้าว่าสอบย้อนแหล่งที่มาได้ เนื้อสัตว์ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งต้นทางของเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ซึ่งคัดเฉพาะสัตว์มีสุขภาพดีส่งผลิตต่อ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านทาง Application DLD 4.0 หรือที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141

…………………………………………………………………..
ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ (16 กรกฎาคม 2564)