มีผู้คัดค้านรถไฟทางคู่ช่วง “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” และ “บ้านไผ่ – นครพนม” กับการเสียโอกาสของประชาชน

มีผู้คัดค้านรถไฟทางคู่ช่วง “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” และ “บ้านไผ่ – นครพนม” กับการเสียโอกาสของประชาชน

#กระทรวงคมนาคม #การรถไฟแห่งประเทศไทย #เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ #บ้านไผ่-นครพนม

youtube : https://youtu.be/zWWN1xAKJWM

twitter : https://twitter.com/pr_srt/status/1415965679786725377?s=29

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟฯ : https://fb.watch/v/QdAMDLQC/