เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดจุดคัดกรองเชิงรุกร้านค้าตลาดเจ้าพรหมหลังพบติดผู้ติดเชื้อ 28 ราย

วันที่ 16 ก.ค.64 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายอดิศักดิ์ สรรโกศลกุล เลขานุการนายเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเชิงรุกที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดคัดกรองเชิงรุกผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม วินมอเตอร์ไซต์ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ใกล้ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากตรวจพบแม่ค้าในตลาดติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อทำการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงประสานทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์มาทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ มีเป้าหมาย จำนวน 600 คน

นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจากตรวจพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ค้าในตลาดเจ้าพรหม จำนวน 28 ราย ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตลาดไปแล้ว ทั้งนี้ จะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาให้ตลาดดำเนินการปรับปรุงตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และต้องประเมินตลาดผ่าน Thai Stop Covid Plus ก่อนเปิดให้ค้าขายต่อไป