รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำนัดแรก หวังเร่งปลูกฟ้าทะลายโจรช่วยลดโควิด

รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำนัดแรก หวังเร่งปลูกฟ้าทะลายโจรช่วยลดโควิด กระทรวงเกษตรพร้อมสนับสนุนพันธุ์-แนะนำวิธีปลูก นักวิชาการขานรับชี้มีผลวิจัยหลายแห่งรับรอง เชื่อต้องรอวัคซีนอีกนานต้องหาทางอื่นรักษา ด้านบริษัทตำรับไทยพร้อมรับซื้อไม่อั้น

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานฯ นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภญ.มนฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายมหาคุณ เทพสุทิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด และผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชสมุนไพรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในเรือนจำหลายแห่งมีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ตนอยากเห็นพืชสมุนไพรที่มีในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชาชนติดโควิด-19 อย่างมากมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการรักษาคือ กระทรวงสาธารณสุข วันนี้เป็นการระดมสมอง ระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ตนมีตัวเลขที่น่าสนใจและอยากให้เป็นข้อมูล มีเรือนจำเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิดผลออกมาเป็นบวกและรักษาโดยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 1,251 คน ใช้แค่ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 2,914 คน และรักษาได้หาย ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ได้ยืนยันกับตน คนที่ไอหอบหืดมีปัญหาหนักใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ คนที่อาการไม่หนักก็ใช้ฟ้าทะลายโจร วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศวันละ 9,000 กว่าราย หากเรามีสมุนไพรตรงนี้มาช่วยคนที่ไม่มีอาการรุนแรง อาจจะรักษาได้หรืออาการจะน้อยลง ตนคิดว่าหากบริหารจัดการดีๆ หน่วยงานต่างๆจะไม่เหนื่อย หากข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ก็ขอให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นายอำพันธ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก เช่น คุณภาพของดินและน้ำ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมที่จะช่วยในการแนะนำความรู้ในการเพาะปลูก ซึ่งหากกรมราชทัณฑ์มีปัญหาทางด้านใดสามารถติดต่อมายังกระทรวงเกษตรได้ทันที

นายปานเทพ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับการปลูกฟ้าทะลายโจรอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในการรักษาโควิด-19 เพราะจากผลการวิจัยหลายแห่งได้ระบุถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโควิดได้ ซึ่งในขณะนี้ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดอย่างมาก เพราะประชาชนเริ่มมั่นใจในตัวสมุนไพรมากขึ้น ดังนั้นนี่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการักษา

นพ.อรรถพล กล่าวว่า วัคซีนที่จะนำมาฉีดนั้นขณะนี้ยังต้องรอเพราะผลิตและส่งมาไม่ทัน แต่การระบาดของโรคในประเทศยังมากขึ้น ดังนั้นต้องมีการหาทางรักษาอื่น รักษาแต่เนิ่นๆ แต่ต้องมีการศึกษาว่าต้องใช้อย่างไรและเท่าไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นายมหาคุณ กล่าวว่า ในส่วนบริษัทตำรับไทยพร้อมที่จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดจากกรมราชทัณฑ์ เพราะในขณะนี้ความต้องการตลาดสูงมากและสินค้ามีไม่เพียงพอ

////