ผอ.สำนักฯกิจการยุติธรรม เผย ร่วมมือหลายหน่วยงานภาครัฐจัดทำ “สื่อเสียงกฎหมาย ชุด กฎมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 365 ตอน” มุ่งหวังปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ

ผอ.สำนักฯกิจการยุติธรรม เผย ร่วมมือหลายหน่วยงานภาครัฐจัดทำ “สื่อเสียงกฎหมาย ชุด กฎมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 365 ตอน” มุ่งหวังปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ส่วนพล.ท.สรรเสริญ ชี้ การให้ความรู้เรื่องกฎหมายจะลดการทำผิดได้ ด้าน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชื่อ มีประโยชน์ช่วยชาวบ้านลดข้อพิพาท

สืบเนื่องจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน มุ่งหวังเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และรับรู้ช่องทางการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมเกราะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล นั้น

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้สำนักงานกิจการยุติธรรม ดำเนินการด้านการส่งเสริมการสร้างการรับรู้กฎหมายให้กับประชาชน ผ่านการจัดทำสื่อต่าง ๆ โดยถอดเนื้อหาความรู้กฎหมายนำเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก โมชันกราฟิก วิดีโอ และบทความ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เว็บไซต์ รวมถึงสื่อออฟไลน์ อาทิ สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย เกมจับคนผิด และในปีนี้ทางสำนักงานได้จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 365 ตอน (ความยาวตอนละประมาณ 2 นาที) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้กฎหมายแก่ประชาชนให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อโซเซียลมีเดียออนไลน์ หรือจะเป็นกลุ่มประชาชนที่นิยมรับฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว รวมถึงผู้ที่บกพร่องทางสายตา โดยเสนอผ่านกรอบเนื้อหากฎหมายฯ เรื่องราวที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงช่องทางการให้ความช่วยเหลือจากบริการทางภาครัฐ เช่น หากต้องการปรึกษาปัญหากฎหมาย สามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

พันตำรวจโท พงษ์ธร เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้ที่สนใจรับฟัง “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ทั้ง 365 ตอน สามารถเข้ารับฟังได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้กฎหมาย www.justicechannel.org หรือชุมชน และหน่วยงานที่สนใจขอรับไฟล์เสียง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ด้าน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องเรียนรู้ แต่บางครั้งประชาชนทำผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย ทางกรมประชาสัมพันธ์เห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมาย ผ่านสื่อในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย โดยจะร่วมดำเนินการเผยแพร่สื่อเสียงดังกล่าวให้เข้าถึงพี่น้องประชาชน ผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม รวมจำนวน 104 สถานีทั่วประเทศ ที่จะเปิดหมุนเวียนในรายการของแต่ละสถานี เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปกป้องตนเองจากความไม่รู้กฎหมาย

ขณะที่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน และการที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่การใช้ในชีวิตประจำวันด้วย และยังช่วยลดข้อพิพาทในชุมชนได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

/////////////////////////////////////