กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งยืนยันให้ความคุ้มครองและไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์สำหรับลูกค้าของเราที่ทำประกันภัยโควิดทุกแผน

กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งยืนยันให้ความคุ้มครองและไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์สำหรับลูกค้าของเราที่ทำประกันภัยโควิดทุกแผน