อยุธยา เดินหน้าตรวจสอบและซ่อมจุดอื่นที่ชำรุดบนถนนสาย อย.3011 อำเภอบางไทร (เพิ่มเติม)

จากกรณีมีประเด็นปัญหาถนนสาย ๓๐๑๑ วัดบ้านพาด อำเภอบางไทร เชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน ในช่วง กม.๗+๕๐๐ – กม.๗+๖๐๐ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากการขุดลอกตะกอนดินเหนียวขึ้นมาทับถมเป็นฐานล่างของถนนคันคลองชลประทาน เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร แต่เนื่องจากมีการใช้เส้นทางดังกล่าวในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจร จึงทำให้ฐานล่างของคันคลองที่เป็นดินเหนียวแบกรับน้ำหนักไม่ไหว เป็นเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย และได้แก้ไขปัญหาถนนที่เกิดการชำรุดเสียหายดังกล่าวแล้ว

ในวันที่ 15 ก.ค.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานความคืบหน้าจากนายอำเภอบางไทร โดยแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจุดอื่นๆ ในเส้นทางถนนสาย อย.3011 ช่วง กม.18+650 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง อำเภอบางไทร ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางไทร และผู้นำชุมชนกำชับ ได้กวดขันรถบรรทุกที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้ควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา