กอ.รมน.อยุธยา เร่งนำผู้ติดเชื้อโควิดสีเขียวที่รอเตียง ส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุษราคัม 12 ราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. สั่งการให้ น.ต.ทรงพล เทศประทีป และ จ.ส.อ.อากร ไวยฤทธิ์ พร้อมชุดประสานงานแก้ปัญหาโควิด-19 นำผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุษราคัม เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนเตียงรักษาไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่กลุ่มที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) ที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลอุทัย เพศหญิง จำนวน 6 คน และจากโรงพยาบาลสนาม เทศบาลเมืองลำตาเสา จำนวน 6 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยเข้ารับการรักษาที่ รพ. บุษราคัม กระทรวงสาธารณะสุข

ทั้งนี้ กอ.รมน. โดยชุดประสานงานแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนย้ายผู้ป่วยฯ เป็นกรณีเร่งด่วน จาก ศขบ.ศบค. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดให้ทันที โดยจัดให้มี จ.ท.ธีรยุทธ์ เรืองจัน และ จ.ต.ณัฐพล เกตุภูงา เป็นผู้ควบคุมรถ และพลขับ รวมทั้ง กอ.รมน. ได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรถตลอดเส้นทางจนถึงโรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมมีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล คอยติดตามเฝ้าดูอาการในระหว่างการเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ ผลการปฎิบัติได้นำผู้ป่วยทั้งหมด ส่งถึงโรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th