ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ตรวจสถานที่เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรักษาโควิด-19

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ตรวจสถานที่เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์(3) สมุทรปราการ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Community Isolation คือการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน และเพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง  ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง ซึ่งจะได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง โดยจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ เช่น ศาลาวัด หอประชุมโรงเรียน หรือหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วย เพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์(3) สมุทรปราการ  สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 110 เตียง