ขอเชิญเที่ยวงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10”

คู่ควรชวนชม…

ด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า ส่งต่องานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติสู่คนรุ่นใหม่ ปลุกเร้าความภาคภูมิในรากเหง้าและวิถีไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในงาน“อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพลนารี ฮอลล์ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) : SACICT จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Artisanal Collectibles” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชิ้นงานศิลปหัตถกรรมซึ่งผ่านองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษมายาวนาน ผ่านรุ่นสู่รุ่นมายังครูศิลป์ของแผ่นดิน

ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และพร้อมส่งต่อไปยังคนยุคปัจจุบันที่เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ชั้นสูงซึ่งแต่ละชิ้นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงอย่างที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนและบางชิ้นงานยังหาคนทำยากและใกล้สูญหาย แต่งานนี้ได้รวบรวมมาให้ชมอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ตลอด 4 วันที่ท่านจะได้พบกับสุดยอดงานหัตศิลป์ล้ำค่า มาที่เดียวสามารถเรียนรู้ทุกเรื่องราวของศิลปหัตถกรรมไทย ในงาน“อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพลนารี ฮอลล์