ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  ตั่งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทุกๆปี จะมีงานที่ถูกจัดขึ้นเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มีการรวมตัวของเกษตรกรทั่วประเทศไทย ที่จะมารวมตัวกันในวันนี้ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ซึ่งจะมีทั้งเหล่าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาชมงาน และซื้อของหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือการแปรรูป ซึ่งจะมีทั้งอาหาร และของใช้ และ โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ เช่น เรื่องดิน น้ำ การประมง ปศุสัตว์ พืชพรรณ พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ไม้ผล ยางพารา และภูมิปัญญาจากชาวบ้าน

กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันเกษตรแห่งชาตินั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวไทยที่มุ่งหน้ามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อมาร่วมกิจกรรม ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากสวน จากไร่ เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสมีเที่ยวชมงาน ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวเกษตรและการแข่งขันทักษะต่างๆกันอีกด้วย