ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 100 ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน