อยุธยา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก

วันที่ 15 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานโครงการท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด (บริษัทค้าร่วม) ผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือของผู้กอบการท่าเทียบเรือในลุ่มแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วย

1) บริษัท นิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด

2) บริษัท เหมืองแร่นำสินพัฒนา จำกัด

3) บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด

4) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด

5) บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

6) บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

7) บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด

8) บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานโครงการท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก

ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ก่อนเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำร่างรายงานฯ โครงการท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก ดังกล่าว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://pr.prd.go.th/ayutthaya/