12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

1.ไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน

2.อยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลา รักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร

3.หากแยกห้องไม่ได้ควรนอนห่างจากคนอื่นให้มากที่สุด

4.เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

6.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว

7.ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกขณะไอจาม

8.แยกของใช้ส่วนตัว

9.แยกเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน

10.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

11.ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหรือใช้คนสุดท้ายควรปิดฝาชักโครกก่อนกดทุกครั้ง หมั่นล้างห้องน้ำอยู่เสมอ

12.ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่งในถุง โดยปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งและล้างมือทันที