รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,186 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 372,215 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,481 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,604 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 100,482 ราย)

เสียชีวิตรวม 3,032 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 98 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 266,127 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,543 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,056 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,085 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(2,224) ปริมณฑล (2,365) จังหวัดอื่น ๆ (4,496)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(7) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

– จากประเทศเมียนมา 9 ราย

– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

– จากประเทศแอลเบเนีย 2 ราย

– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย

– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.34)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,447 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,838 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,854 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,357 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,633 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,181 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 867,567 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,618 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 63,615 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 986 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,976 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 799 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,934 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 138 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม