โลตัส วอนหยุดแชร์ข้อมูลบิดเบือน ยืนยันสินค้าปลอดภัย มีมาตรการคุมเข้ม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงในสื่อสังคมออนไลน์ให้งดเข้าโลตัสเนื่องจากมีพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าติดเชื้อโควิด-19 โลตัสขอชี้แจงว่าการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์ สร้างความตื่นตระหนกในสังคม รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ขอความกรุณาประชาชนใช้วิจารณญาณและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จ

โลตัส ยืนยันความปลอดภัยของสินค้าที่มาจากศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่ง เพราะมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง เนื่องจากพนักงานทุกคนสวมหน้ากากและถุงมือในการปฏิบัติงานตลอดเวลา นอกจากนี้ ก่อนจัดส่งสินค้าออกไปยังสาขามีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง โลตัส ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในศูนย์กระจายสินค้าและสาขา ดังนี้

• ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และอบละอองในศูนย์กระจายสินค้าสม่ำเสมอ

• พนักงานสวมหน้ากากและถุงมือยาง ไม่มีการสัมผัสสินค้าโดยตรง

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนจัดส่ง

• Deep cleaning ในสาขา และฆ่าเชื้อจุดสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง

• อบละอองฆ่าเชื้อในสาขาอย่างสม่ำเสมอ

• ตรวจคัดกรองพนักงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข