อำเภอบางปะอิน ตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ถนนทางหลวง 347 อำเภอบางปะอิน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ได้มอบหมายให้ นายธราพงษ์ สุรวงค์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย อส.ธงไชย พงษ์ไวย สมาชิก อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน เจ้าหน้าที่ ทต.พระอินทราชา จำนวน 2 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบาล จำนวน 5 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยสารวัตรทหาร มทบ. 18 จำนวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง (จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 19) ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ) บริเวณป้อม อปพร.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ถนนทางหลวงหมายเลข 347 อำเภอบางปะอิน