💠 จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและติดตาม การทอผ้าลายพระราชทาน “ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวนันทศัย จันทรประทักษ์ และนายเอกสรรค์ มลาเช็ด นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและติดตาม การทอผ้าลายพระราชทาน “ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่บ้าน คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ) อายุ 78 ปี “ครู” ด้านการทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า(คุณยายดำ) เป็น “ครู” ช่างทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นลูกศิษย์เอก ของคุณยายพยอม สีนะพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) พ.ศ. 2530 ได้รับมอบลายพระราชทาน “ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำลายหมี่ขอพระราชทานมาทอร่วมกับลายโบราณ ลายเทพพนม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ผ่านการทอด้วยเทคนิคการยกดอกดิ้นทองโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ด จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประณีต เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์มรดกความงดงาม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สืบไป

คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า(คุณยายดำ) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อนุมัติให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน (ช่างทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด) และเป็นบุคคลต้นแบบ ของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ คือ การปรับ ประดิษฐ์ คิดค้น ลวดลายผ้าไหม จากแบบแผนปฏิบัติงานศิลป์ ลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม ถูกสร้างสรรค์เป็นผ้าไหมที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรมม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 💠