พช.ลำพูน นำทีม ปลูกสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ป้องกันและบรรเทาโควิด-19 และพืชผักสวนครัว ที่ว่างสร้างอาหาร หน้าสำนักงาน พช.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน นำทีมข้าราชการในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันและบรรเทาโควิด-19 และปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณแปลงผัก ที่ว่างสร้างอาหาร หน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งทำความสะอาด 5ส. ประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ขานรับนโยบาย ฮธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริกให้ครบทุกบ้าน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

=================
@ลำพูนเมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” change for good
กรมการพัฒนาชุมชน ภ่าพ/ข่าว