รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,317 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,159 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,021 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 98,878 ราย)

เสียชีวิตรวม 2,934 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 260,584 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,129 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 99,511 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,180 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(2,332) ปริมณฑล (2,530) จังหวัดอื่น ๆ (4,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(1) สระแก้ว(1) และ ภูเก็ต(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย

– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

– จากประเทศเบลเยียม1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 188.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.42)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,923 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,435 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,215 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 201,274 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,186 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,036 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 855,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,079 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 62,700 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 953 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,901 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 724 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,301 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 132 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม