กรมศิลปากรขอเชิญชม “ปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า” ครั้งที่ ๑๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากรขอเชิญชม “ปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า” ครั้งที่ ๑๖