สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอบัวลาย เดินหน้าเต็มที่ ขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบัวลาย ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยพืชสมุนไพรไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 จัดกิจกรรม ประตูปันสุขแบ่งปัน สมุนไพรไทย ไล่โควิด 19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย นำโดยนายประกาย ผลสว่าง พัฒนาการอำเภอบัวลาย พร้อมด้วย นางสาวส่งศรี คนยั้ง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบัวลาย นางสาววิไลพร ฤทธิยูง พัฒนากร นายนิติพัต เวทางค์บวรกุลและนางสาววนิดาวรรณ อุปฮาด นักพัฒนาดิจิทัล ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบัวลาย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นางหนูจีน ศรีนัมมัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบัวลาย ดำเนินการขับเคลื่อน ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯโดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย มะละกอ แฝง บวบ มะเขือ พืชสวนครัว อื่น ๆ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริกให้ครบทุกบ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด19

คุณป้าหนูจีน ศรีนัมมัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบัวลาย ผู้นำจิตอาสา รวมทั้งภาคีเครือข่ายบ้านหนองบัวพัฒนา พร้อมใจกันแบ่งปันสมุนไพรไล่โควิด 19 แขวนที่”ประตูปันสุข” เชิญหยิบได้เลยนะคะ เวลา 16.00 น.

#Change For Good
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน ภาพ/ข่าว