พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขานรับนโยบาย ระดมพลังกลุ่ม OTOP สมุนไพร เตรียมพร้อมแจกจ่ายฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตลอดจนนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสมุนไพรบ้านสวนขันวังอ่าง เตรียมความพร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจ ณ บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว รอบแรก ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ดำเนินการในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสานในระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2)” กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืน ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด จำนวน 218,601 ครัวเรือน ก่อให้เกิดสร้างรายได้ และลดรายจ่าย จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ การแบ่งปัน” เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปด้วยกัน

จากผลสำเร็จของระยะที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงมองไปข้างหน้าที่จะต่อยอดให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 (ต่อเนื่อง) โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่นๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา และพริกให้ครบทุกบ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุนไพรไทย นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดกราโฟไลด์ ที่สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลน์ วันละ 180 มิลลิกรัม เป็นเวลา 5 วัน จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า สมุนไพรไทยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย ที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีซึ่งในขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กว่า 5 ราย ที่ได้นำฟ้าทะลายโจรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ตอบรับการเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ และขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ทุกครัวเรือนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปลูกพืชสมุนไพรให้ครบทุกบ้าน

นายพิสณห์ คงพรหม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการรับรองว่าหากรับประทานฟ้าทะลายโจรไปแล้วนั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ตนเองและชาวบ้านในหมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มสมุนไพรบ้านสวนขันวังอ่างขึ้น เพื่อช่วยกันเพาะพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ต้นพันธุ์ส่วนหนึ่งนำไปแจกจ่ายให้เป็นสมุนไพรประจำบ้าน ส่วนหนึ่งนำมาแปรรูปอัดเม็ด แจกจ่ายภายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ในส่วนที่เหลือจากการแจกจ่ายก็จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตยาสมุนไพรต่อไป ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน เมื่อได้รับทราบถึงนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 (ต่อเนื่อง) ซึ่งเน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน ตนเองจึงขอเป็นตัวแทนเครือข่าย OTOP ขอจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในครั้งนี้ให้จงได้

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รวมถึงพืชสมุนไพรให้ครบทุกบ้าน ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และขอเชิญชวนส่งภาพการปลูกพืชผักสวนครัวแบ่งปันแรงบันดาลใจให้พี่น้องของเราในกลุ่ม Facebook ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน