รมช.สุรเชษฐ์ ให้กำลังใจ นศ.อาชีวะอาสา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน นักศึกษา “อาชีวะอาสา” ณ จุดที่ตั้งเต็นท์ให้บริการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ที่ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น เติมลมยาง ตรวจระบบไฟ ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชม ครู นักเรียน นักศึกษา ว่า “ขอให้ภูมิใจในความมีน้ำใจ จิตอาสา สละเวลา มาบริการประชาชน ถือว่าเป็นเกียรติ เป็นการสร้างคุณความดี สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของชาวอาชีวศึกษา ในโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่” พร้อมทั้งอวยพรให้ความดีครั้งนี้จงส่งผลให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ประสบความสำเร็จที่มุ่งหวังทุกประการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 2 มกราคม 2562